Балансирана карта за оценка - като метод за усъвършенстване на контрола pro


Балансираните карти за оценка, като метод за усъвършенстване на контрола, се утвърдиха като водещ инструмент на мениджмънта за стратегическото управление....
 

Основи на стопанското управление pro


Управлението на фирмата е процес на целенасочени взаимно свързани въздействия от страна на субекта на управление върху обекта на управление, чрез което се поддържа, или променя неговото състояние, обезпечаващо постигането на конкретни предварително...
 

Фирмена култура – ефективна работна среда pro


В изготвения в рамките на предходната дейност 2 по проект "Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й" доклад, с който са представени...
 

Фирма и фирмена структура pro

01 ное 2015
·
13
·
4,966
·
1
·
6
·
10.00 лв.

Бизнесът (business) в най-широк план изразява материалните и паричните резултати на предприемачеството, деловата дейност на икономическите субекти...
 

Икономически основи на фирмата pro


Производственият процес е организиран трудов процес за овладяване и използване на силите и ресурсите на предприятието. Той е съвкупност от взаимно свързани процеси на труда за произвеждане на продукция или за изпълнение на определена работа, т.е....
 

Теми по Предприятието в системата на националното стопанство pro


Предприятието е технологически, икономически, организационно и социално обособена стопанска организация стокопроизводител, чрез която трудовият колектив стопанисва...
 

Разработени теми по Икономически основи на фирмата pro


Производственият процес е организиран трудов процес за овладяване и използване на силите и ресурсите на предприятието. Той е съвкупност от взаимно свързани процеси на труда за произвеждане на продукция или за изпълнение на определена работа...
 

Поведенчески мрежи, поведенчески фобии и хронична управленска недостатъчност pro


Каква е връзката между цел и резултат? В управленския процес целта представлява постигнат желан резултат, а резултатът се представя чрез постигната цел. Двете понятия имат взаимна връзка помежду си обединяват ги желаният резултат и постигнатата цел...
 

Курсова работа по Основи на стопанското управление pro


Разгледаната проблематика в ностоящото изложение е доказателство, че стратегическо ръководство на организациите е технология за градивна работа на ръководителите за изпълнение на мисиите...
 

Анализ на стопанската дейност на “Стил-дизайн” pro


ЕООД “Стил-дизайн” е регистрирано в търговския регистър на Община Пловдив след съдебно решение на Пловдивския окръжен съд №2538 от 06.11.1998г. Едноличното търговско дружество притежава всички белези на рода–то е вид търговец, корпоративно юридическо...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Стопанска дейност на фирмата с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент