Себестойност на продукцията на предприятието


Същност и видове себестойност на продукцията. класификация на разходите. Показатели за оценка на равнището и изменението на себестойността на продукцията...
 

Продуктова и иновационна политика


Презентация на тема продуктова и иновационна политика, лесно разбираема и конкретно написана...
 

Диагностика на финансовото състояние на малката фирма


Разкрива се методологията на диагностиката на малката фирма. Разгледани са факторите, влияещи върху състоянието на фирмата. Разгледани са най-важните аспекти на финансовия анализ и неговата методология...
 

Икономически аспекти на търговската дейност Икономически аспекти на търговската дейност на търговско предприятиена търговско предприятие JAR Computers


Фирмата внася висококачествени ИТ продукти от водещи производители и се занимава с асемблиране на компютърни системи, разработка и продажба на приложен софтуер, предлага цялостни решения в областта...
 

Счетоводна политика на фирмата


Дипломна работа (презентация) по счетоводство на предприятието на тема:Счетоводна политика на предприятието....
 

Тони Шварц


Тони Шварц е един от най-популярните лектори по индивидуална и фирмена ефективност в САЩ...
 

Стопанска отчетност като система за информация. Видове и отчетни измерители


За да осигури своето съществуване човек трябва да задоволява потребностите си, които са движещият мотив за всяка човешка дейност. От тук идва разбирането, че основа на човешкото съществуване е производството на материални блага, тоест стопанският живот...
 

Понятие, същност и елементи на фирмената култура


Теоретично разглеждане на понятието, същността и елементите на фирмената култура, както и практическо разглеждане на фирмената култура на магазин Практикер...
 

Персонал в организациите


Организационно поведение. Фактори на вътрешнофирмената среда - организационна култура, организационни структури...
 

Анализ на капитала на предприятието


Собственият капитал - включва: Основен капитал-акционерен или дялов , Резерви, Финансов резултат: от предходната година и от текущата година,  Коефициент на собствения капитал...

Качи презентация и спечели
 

Сподели своите Презентации по Стопанска дейност на фирмата с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент