Договор за наем на МПС


НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ моторното превозно средство за временно ползване, а именно: лек автомобил, ……………… (черен), с регистрационен номер …………………….....
 

Отчет за проведено практическо обучение


представяне на дружеството „ бонус” оод е фирма регистрирана по закона за ддс, занимаваща се със строителство на жилищни и търговски обекти. тя съществува от 2007г. под формата на дружество с ограничена отговорност....
 

Фирмена програма за управление на отпадаците


Начин за изготвяне на фирмена програма за управление на опадъците...
 

Дневник на студент


Образец на дневник на студент от технически университет Габрово, факултет Стопански, за провеждане на специализираща практика...
 

Регистър на договорите


Документ за фирми - регистър на всички сключени договори в табличен вид...
 

Принципи на консултирането


Описани са същността на консултирането, за какво се използва и какво дава управленското консултиране на бизнеса, кои са неговите принципи. Какви са изискванията и отговорностите на консултантите
 

Договор за доставка


Страните запазват правото си на промени на клаузи по договора, когато обстоятелствата налагат това. Промените могат да се извършват едностранно от ДОСТАВЧИКА или КУПУВАЧА след изпращане на уведомление в писмена форма...
 

Договор за заместване в дълг


Чл. 13. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат клаузите на договора между УГОВОРИТЕЛЯ и кредитора и общите разпоредби на гражданското законодателство...
 

Договор за изработка


На основание чл. 258-262 (за изработка)/чл. 280-292 (за поръчка) от ЗЗД между страните...
 

Стоков отчет


Стоковият очет е важна част от дейността на всяка една фирма занимаваща се с дейност свързана с изписване на стоки...
1 2 »

Качи документ и спечели
 

Сподели своите Документи по Стопанска дейност на фирмата с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент