Намерени резултати 1-10 ОТ 4
 

Договор за наем на МПС


НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ моторното превозно средство за временно ползване, а именно: лек автомобил, ……………… (черен), с регистрационен номер …………………….....
 

Договор за изработка


На основание чл. 258-262 (за изработка)/чл. 280-292 (за поръчка) от ЗЗД между страните...
 

Договор за доставка


Страните запазват правото си на промени на клаузи по договора, когато обстоятелствата налагат това. Промените могат да се извършват едностранно от ДОСТАВЧИКА или КУПУВАЧА след изпращане на уведомление в писмена форма...
 

Договор за заместване в дълг


Чл. 13. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат клаузите на договора между УГОВОРИТЕЛЯ и кредитора и общите разпоредби на гражданското законодателство...

Избрани критерии за търсене

Икономика
Стопанска дейност на фирмата
Договори